Randevu ve İletişim 0532 253 12 82

Çalıştığım Hastaneler

Türk Cerrahi Derneği

Türk Cerrahi Derneği, “Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde” yer alan Genel Cerrahi Ana Dalında eğitim, araştırma, hasta bakımı (korunma, tanı ve tedavi) ve halk sağlığı alanlarında çalışmalar yapmak üzere, Dernekler Kanuna uygun olarak kurulmuştur.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak ve kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır.

Endoskopik ve Laparaskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği 1992 yılında Videoskopik (Endoskopik-Laparoskopik) ve Minimal İnvaziv Cerrahi alanında tüm cerrahi branşlarda ki hekimleri ortak bir platform’da buluşturmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu yeni cerrahi girişimlerden tüm toplumun en iyi şekilde faydalanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kurulduğundan bugüne 16 yılda 8 ulusal ve 2 Uluslararası katılımlı kongre, uygulamalı 60 eğitim kursu ve çok sayıda çeşitli toplantı, ve konferanslar gerçekleştirmiştir.

Periyodik yayın organı Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 14 yıldır tüm eğitim kurumlarına ve üyelerine yılda 4 kez 1000 sayı ile ulaşmaktadır.

Türk Tabibler Birliği

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (83.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

İstanbul Tabip Odası